organisatie1
organisatieonderzoek1
organisatieontwikkeling1
opleiding en coaching1
arbeidsbemiddeling1
interimmanagement
beleidenbeheer1
geldenkwaliteit1

Opleiding en coaching

Een organisatie kan niet zonder doorontwikkeling en innovatie. Met een opleiding of coaching van Cyber Adviseurs brengen wij u en uw medewerkers de laatste kennis bij. De ontwikkelingen in het vakgebied openbare ruimte gaan immers snel. Denk aan beeldgericht werken, burgerparticipatie en integraal werken.

Daarnaast bieden wij coaching als u behoefte heeft aan persoonlijke begeleiding. Onze coaches gaan met u aan de slag om het inzicht en de persoonlijke effectiviteit te bevorderen. Uw plek of die van uw afdeling binnen de gehele organisatie verliezen we daarbij niet uit het oog.

Cyber biedt een gericht pakket aan opleidingen, coachingstrajecten en workshops. Zowel op persoonlijk niveau als op afdelings- of teamniveau. Ons aanbod stemmen wij altijd af op uw vraag en situatie.

Graag gaan we met u in gesprek over een opleiding op maat. Hieronder een opsomming van onze mogelijkheden:

Schouwen is een vak

Hoe voer je op een juiste manier metingen uit in de openbare ruimte en hoe borg je de meetgegevens?

Beeldgericht werken

Hoe maak je de vertaling van beeldsystematiek naar het werkproces en wat is uw rol hierin?

Cultuurontwikkeling en persoonlijke coaching

Hoe benut je je kwaliteiten voor de persoonlijke ontwikkeling én voor de ontwikkeling van de organisatie? Hoe kunnen belemmeringen uit het dagelijkse werk worden weggenomen? Met deze en andere vragen gaat u samen met onze coach aan de slag.

Bewonersparticipatie en communicatie

Hoe ondersteun en faciliteer je bewoners bij een participatietraject en welke communicatie draagt hieraan bij?

Implementatie van beleid openbare ruimte

Wat betekent het beleid voor het dagelijkse werk en hoe geef je veranderingen vorm?

Opleiding en coaching

Deze site beschrijft hot ED medicijnen kan helpen mensen om een aantal intieme problemen op te lossen. En cialis is een echt beroemd pil en het blijkt effectief te zijn.