organisatie1
organisatieonderzoek1
organisatieontwikkeling1
opleiding en coaching1
arbeidsbemiddeling1
interimmanagement
beleidenbeheer1
geldenkwaliteit1

Organisatieontwikkeling

De visie en doelstellingen van uw organisatie zijn bepaald. De volgende stap is het bepalen van de weg ernaar toe. Cyber begeleidt graag uw organisatie bij het veranderingsproces. Het doel dat wij hierbij steeds voor ogen houden is: een passende en harmonieuze werksituatie, waarbij iedereen dezelfde richting ‘opzwemt’. De specialisten van Cyber overzien organisatieprocessen en kunnen daar onbevangen op reageren. Onze advisering op gebied van organisatieontwikkeling bestaat uit workshops, ontwikkelplannen, bedrijfsplannen en ‘training on the job’.

De afgelopen jaren zijn onze organisatieadviezen steeds breder geworden. Het verbinden van het fysieke met het sociale domein kenmerkt deze verbreding. Deze verbreding is desgewenst onderdeel van onze advisering over organisatieontwikkeling.

Wageningen coaching

Bedrijfs- en ontwikkelplan

Een bedrijfsplan van Cyber stoomt uw organisatie klaar voor de toekomst. Het bedrijfsplan beschrijft hoe de organisatie invulling geeft aan de gewenste situatie. Onderdeel van het businessplan is het ontwikkelplan, met de concrete stappen die gezet moeten worden.

Draagvlak van de organisatie is onmisbaar bij een businessplan. Cyber stelt het plan daarom bij voorkeur niet voor u op, maar met u en uw organisatie. Vooraf maken we de kaders en uitgangspunten helder, die als leidraad dienen voor de inhoud van het Bedrijfsplan. Het gaat om zaken die al dan niet opgenomen worden, zoals de participatiewet, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en wijkgericht werken. Een advies over de bijpassende organisatiestructuur kan daarnaast onderdeel uitmaken van het Bedrijfsplan.

Cyber heeft voornamelijk ervaring met het opstellen van bedrijfsplannen voor gemeentelijke buitendiensten.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong, waarbij de budgetten zijn samengevoegd. Doelstelling is om zoveel mogelijk mensen, waaronder mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag helpen. Dit gebeurt onder andere door meer samenhang aan te brengen in budgetten en instrumenten die voorheen voor elke wet apart bestond. Dit noemen we ook wel ‘ontschotting’.

Welke rol speelt Cyber binnen de Participatiewet?
De Participatiewet heeft tot doel om voor mensen (in de regio) op individueel niveau maatwerk te leveren en te kijken waar iemand het beste kan werken. Het beheer van de openbare ruimte biedt bij uitstek werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Cyber is een adviesbureau dat vanuit haar ruime ervaring hierover kan adviseren en oplossingen kan aandragen. We hebben diverse gemeenten begeleid bij de integratie van de Participatiewet, regelmatig in samenhang met de integratie of ontmanteling van het SW-bedrijf. Voorbeelden zijn de gemeenten Dalfsen, Oldenzaal en Bergen op Zoom.

Welke consequenties heeft dit voor Cyber?
In vrijwel al onze organisatieadviezen is de Participatiewet een belangrijk thema. Steeds vaker zitten we niet alleen met gemeenten, maar ook met SW-bedrijven om tafel. Wij zien dat de Participatiewet kansen biedt voor meer samenwerking tussen partijen en financieringsbronnen. Deze mogelijkheden kunnen beter worden benut, om op deze manier het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar de gemeente voor staat.

Deze site beschrijft hot ED medicijnen kan helpen mensen om een aantal intieme problemen op te lossen. En cialis is een echt beroemd pil en het blijkt effectief te zijn.