Hier staan we voor

Wat Cyber zo bijzonder maakt, is de combinatie van advisering over buitenruimte en organisatieontwikkeling. Hierin is Cyber uniek in Nederland. We maken niet alleen mooie plannen voor het beheer van de buitenruimtes, maar we organiseren ook de afdelingen die ervoor zorgen dat het mooi blijft.

Cyber Adviseurs bestaat ruim dertig jaar. Inmiddels bedienen we ongeveer 25% van de gemeenten in Nederland. Daarnaast zijn we actief voor werkvoorzieningschappen, waterschappen, woningcorporaties en commerciële uitvoeringsorganisaties (aannemers).

Cyber Adviseurs kent drie belangrijke drijfveren:

  • Het creëren van een functionerende en inspirerende openbare ruimte, waar u en wij gelukkig van worden.
  • Het ontwikkelen van resultaatgerichte organisaties, waar het prettig werken is en waar ook aandacht is voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.
  • Het realiseren van buitenruimtes en organisaties waar publieke middelen goed worden besteed.

De maatschappij verandert snel, de daaruit voortvloeiende vraagstukken eveneens. De oplossingen van gisteren volstaan niet meer voor de problemen van nu. Creativiteit en innovatie zijn meer dan ooit noodzakelijk voor het realiseren van toekomstgerichte oplossingen. Transparantie in overheidsuitgaven is niet langer wenselijk; het is bittere noodzaak.

Zo werken wij

Objectiviteit, transparantie, afspraak is afspraak en verbinding van theorie en praktijk. Het zijn de kernwoorden van onze manier van werken. Wij overzien de ontwikkelingen in het werkveld en verbinden die met de praktijk bij de klant.

Onze diensten, kernwaarden en drijfveren zijn verwerkt in een visual.

‘Beelden zeggen meer dan woorden.’

We lopen met het hoofd in de wolken, staan met de voeten in de klei en leveren maatwerk.

Ontstaan

Cyber is ontstaan door de splitsing van Stijlgroep in 1994 in Cyber en Stijlgroep. Cyber heeft haar roots in tuin- en landschapsinrichting en kreeg daarmee het imago groen mee. Door de jaren heen heeft Cyber zich ontwikkeld op alle facetten van de vakgebieden in de buitenruimte, tot het integrale imago dat Cyber nu heeft. Cyber is sinds 1996 een besloten vennootschap (BV) en is sinds 2001 een dochter van Van der Vlies Holding en
F. Bouwman Holding BV.

Onder Cyber-groep vallen de volgende dochterondernemingen:

  • Cyber BV (adviseurs in buitenruimte en organisatie)
  • Cyber Projects (innovatie en systemen)
  • ConteXt (adviseurs in leefbaarheid)
  • For Your Information (kwaliteit en informatie)
  • Cens-or (Arbeidsbemiddeling in buitenruimte)

Deze site beschrijft hot ED medicijnen kan helpen mensen om een aantal intieme problemen op te lossen. En cialis is een echt beroemd pil en het blijkt effectief te zijn.