Participatie, ook in coronatijd! 

De gemeente Beverwijk wil graag een Groenvisie die richting geeft aan de gewenste groensituatie in de gemeente voor de komende tien jaar. Maar nog voor er een letter op papier wordt gezet, wil de gemeente weten hoe inwoners en organisaties denken over het groen in de gemeente. Daarvoor nemen we niet alleen een online enquête af, maar organiseren we samen met de gemeente ook een fysieke of digitale Groendag. 

Hoe tevreden is men over de hoeveelheid groen en wat missen de inwoners? Hoe denken ze over het onderhoud? Welke dingen vindt men belangrijk als het gaat om functies, gebruik en inrichting van het groen? Welke groene plekken waardeert men en welke juist niet?

Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens een online enquête. De bedoeling was om deze vragen ook persoonlijk aan de inwoners te stellen. Maar vanwege het coronavirus kon dat in april helaas niet doorgaan. Inmiddels is er op basis van de informatie uit de enquête en de gesprekken met professionals en maatschappelijke stakeholders, een concept-Groenvisie geschreven. De visie op de toekomst van het groen is gebaseerd op vijf pijlers.

De gemeente vindt het belangrijk om haar inwoners actief bij de Groenvisie te betrekken, ook tijdens de coronapandemie. Om de participatie in stand te houden, zijn er – in het licht van de ruimere maatregelen – voor september twee participatie-opties ontwikkeld: een fysieke en een digitale Groendag.

Fysieke Groendag

Het samen met bewoners aanvullen en concretiseren van de concept-Groenvisie is het belangrijkste doel van de (fysieke) Groendag. Om dat met zoveel mogelijk bewoners te doen, wordt er een middag- en avondsessie georganiseerd in een theater. Hier is genoeg ruimte om op 1,5 meter afstand samen te komen.

In de grootste zaal wordt een centrale toelichting gegeven op de Groenvisie en vinden interviews plaats met lokale organisaties en de wethouder. Vervolgens gaan we uiteen in kleinere groepen om, onder leiding van een gespreksleider, de pijlers onder de Groenvisie te bediscussiëren. Waarbij steeds genoeg ruimte en zitplaatsen zijn om in een kleine groep en op 1,5 meter afstand een goed gesprek te voeren. Daarna komen alle groepen weer bijeen voor een gezamenlijke afsluiting.

Geïnteresseerden melden zich van tevoren aan, waarbij ook de contactgegevens worden geregistreerd. Mensen kunnen deelnemen aan twee deelsessies die gaan over de pijlers van de Groenvisie. Op deze manier is een fysieke Groendag op 1,5 meter afstand mogelijk.

Digitale Groendag

Als de besmettingscijfers oplopen en de gemeente beslist om geen fysieke bijeenkomsten toe te staan vanwege de voorbeeldfunctie die zij heeft, is er een tweede mogelijkheid: een digitale Groendag.

Door middel van nieuwe technieken kan het concept van de fysieke Groendag grotendeels worden vertaald naar een digitale versie. Het grootste verschil is dat mensen van tevoren een keuze maken voor een pijler om te bediscussiëren, in een aparte ‘digitale kamer’. De totale bijeenkomst is korter en vindt plaats in kleinere groepen, omdat digitale communicatie op die manier beter werkt.

Ook bij de digitale versie is er een (digitale) centrale ruimte. Iedereen meldt zich hier aan en er vindt een centrale toelichting plaats, wel of niet voorzien van interviews. Na het centrale deel wordt iedereen ‘verplaatst’ naar een aparte digitale ruimte om de gekozen pijler in kleinere groepen te bespreken. Naast een gespreksleider is hier ook een moderator aanwezig om eventuele vragen via de chat te beantwoorden, een verslag te schrijven en ervoor te zorgen dat de techniek bij iedereen naar behoren werkt. Na de deelsessies gaat ook hier iedereen weer terug naar de centrale digitale ruimte om af te sluiten.

Goede ervaringen

Cyber zorgt in beide gevallen voor de complete voorbereiding, draaiboeken en het benodigde materiaal. Ook zorgen we tijdens de online sessies voor de techniek en vakspecialisten. In juli zijn we al begonnen met het organiseren van digitale sessies, waarbij groepen worden opgesplitst in kleinere ruimtes en daarna weer samenkomen. We hebben daar inmiddels goede ervaringen mee en kunnen het voor verschillende doeleinden toepassen. Voor participatie tijdens het opstellen van een Groenvisie, maar bijvoorbeeld ook voor het intern bediscussiëren van een beheerplan.

Wilt u ook weten wat de adviseurs van Cyber voor u kunnen betekenen en berekenen? Neemt u dan contact met ons op via Marcel Aarnink 06-27219335.

Op de hoogte blijven van nieuws en projecten? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.