Slim beheren met Impact online

Het Impact online-platform is geboren tijdens de netwerkbijeenkomst op 4 december. Twee actieve gebruikers – de gemeenten Utrecht en Bergen op Zoom – deden hun verhaal. De gemeente Utrecht vertelde hoe zij de capaciteit en werkzaamheden van de gehele eigen dienst in beeld hebben gebracht met Impact online. De gemeente Bergen op Zoom vertelde hoe zij Impact online gebruiken om de gemeentelijke begroting in te richten.

Daarnaast zijn we ingegaan op ontwikkelingen als biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Wat betekent dit en hoe moet dit een plek krijgen binnen ons calculatiemodel Impact online?

Andere vragen die tijdens de bijeenkomst aan bod kwamen:

  • Hoe verhouden de prestaties van uw gemeente zich tot die van andere gemeenten?
  • Wat mogen beheer en onderhoud in uw gemeente kosten?
  • Zijn uw budgetten en personele inzet nog voldoende om de ambities te realiseren?
  • Speelt er bij u een (her)oriĆ«ntatie op de taken van de beheer- of buitendienst?
  • Wilt u het gemeentebestuur informeren over (toekomstige) kosten van het beheer en de mogelijke keuzes daarbij?

Vragen waar het calculatieprogramma Impact online u bij kan helpen! Sluit u zich ook aan bij ons platform? Dan krijgt u makkelijk en snel inzicht in de benodigde capaciteit en kosten voor het beheer van de leefomgeving.

Meer info: