Stedebroec Enkhuizen Drechterland – Schouwen 2021

Voor de SED gemeenten schouwen wij vier keer per jaar de beleidschouwen, op basis van de CROW systematiek. Het doel van een beleidschouw is een objectief beeld te krijgen van de visuele beheerkwaliteit van de openbare ruimte.

Daarnaast voeren wij de besteksmetingen per termijn uit, om te toetsen aan de hand van de bestekseisen of de werkzaamheden door de aannemer conform het bestek zijn uitgevoerd.