Succesvolle matches in coronatijd

Cens-or houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met arbeidsbemiddeling in de buitenruimte. Door de netwerken van Cyber en Cens-or te koppelen, beschikt Cens-or over een groot aantal goede en betrouwbare kandidaten. En corona of niet, ook in deze bijzondere tijden lukt het Cens-or om succesvolle matches te maken.

Cens-or is gespecialiseerd in het vinden van professionals met kennis van de openbare ruimte. Organisaties kunnen terecht voor de invulling van vaste en tijdelijke functies. Astrid Hoevenagel, de drijvende kracht achter Cens-or, geeft aan dat het bedrijf een heel divers netwerk heeft met daarin leidinggevenden, maar ook een groot aantal vakspecialisten. “We richten ons daarbij niet alleen op gemeenten, maar bijvoorbeeld ook op provincies, woningbouwverenigingen en afvalinzamelingsbedrijven.”

Zo heeft Cens-or begin dit jaar een ‘beheerder inzamelmiddelen’ gevonden voor Cyclus NV in Moordrecht. “Het was een leuke, maar lastig in te vullen functie. Cyclus heeft tweemaal een werving gedaan zonder resultaat”, licht Astrid toe. “Uiteindelijk hebben we iemand gevonden die het als een mooie kans zag om in de laatste stap van zijn loopbaan een bijdrage te kunnen leveren aan een schoon en opgeruimd Gouda. Daarmee hebben we twee partijen blij kunnen maken.”

Iets extra’s
Daarnaast heeft Cens-or de afgelopen maanden diverse tijdelijke functies ingevuld. Zo is er in maart een ‘kwartiermaker binnen- en buitendienst’ geplaatst in de gemeente Terschelling. Deze kwartiermaker is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de binnen- en buitendienst. Een opdracht die is ontstaan uit het organisatie-adviestraject dat Cyber er heeft uitgevoerd. “Een mooi voorbeeld van een samenwerking die iets extra’s oplevert”, benadrukt Astrid.

Trainingen
Naast arbeidsbemiddeling voert Cens-or ook HR-opdrachten uit, waarbij het bijvoorbeeld strategische personeelsplannen maakt of ontwikkeltrajecten uitvoert. Ook geeft het bedrijf trainingen, die passen in de huidige tijd. Zo is het, in samenwerking met coach Paul Hautmans, bezig met het opzetten van de training ‘Leidinggeven in het Nieuwe Normaal’.

In deze training worden onder andere lessen getrokken uit het ‘uit en thuis’ werken, de (on)mogelijkheden van het ‘hybride’ werken verkend, praktische tips gegeven en persoonlijke ervaringen gedeeld. “Binnenkort gaan we een pilot draaien met een aantal van onze opdrachtgevers. Op basis van hun ervaringen gaan we de training aanscherpen. We hopen natuurlijk dat de training aanslaat. Het is een leuke aanvulling op het werk dat we doen.”