Uitgebreide kwaliteitscatalogus biedt meerwaarde

In mei 2020 verschijnt er een nieuwe en uitgebreide versie van de ‘Kwaliteitscatalogus voor woningcorporaties’. Naast normen voor gemeenschappelijke ruimten, bevat deze catalogus ook beeldmeetlatten voor de kwaliteit ín een woning. Dit biedt corporaties, maar ook bewoners en beheerders volgens Marian Kunst van iFocus een nog beter handvat om over hetzelfde te praten. “Bovendien versterkt het de verbinding tussen partijen onderling.”

De uitgebreide kwaliteitscatalogus heeft iFocus samen met branchevereniging Aedes, een werkgroep bestaande uit verschillende woningcorporaties en het Apptimize Platform ontwikkeld. In totaal zijn circa 90 nieuwe beeldmeetlatten toegevoegd over de beeldkwaliteit in een woning.
Marian Kunst van iFocus licht toe dat woningcorporaties de behoefte hebben om ook de kwaliteit van een individuele woning te kunnen bepalen. “Soms zijn er discussies aan welke minimale normen een woning moet voldoen en wat wel of niet vies is. Wat mag een bewoner verwachten van bijvoorbeeld de kwaliteit van een badkamer, keuken of toilet? Denk daarbij aan vocht, schimmel en roest, maar ook aan de staat van wanden, vloeren en kozijnen. De basis van de beeldsystematiek is dat je over hetzelfde praat. Door middel van de vastgelegde normen weet iedereen wat er verwacht mag worden.”
Daarnaast zorgt het regelmatig monitoren er volgens Marian voor dat je een beter inzicht krijgt waarom het op bepaalde plaatsen altijd vies of beschadigd is. “Je maakt dus een vertaling van de beeldkwaliteit. Heeft het te maken met het beheer, de inrichting en/of met het gebruik? Dat is waardevolle informatie die we hiermee in kaart brengen.”

Schoon, heel en veilig
Om de kwaliteit meetbaar te maken, gebruikt de kwaliteitscatalogus beelden, beschrijvingen en normen. Alle beeldmeetlatten gaan over de thema´s schoon, heel en veilig en bestaan uit vijf kwaliteitsniveaus (zie tabel): A+ kwaliteit (zeer hoog), A-kwaliteit (hoog), B-kwaliteit (basis), C-kwaliteit (laag) en D-kwaliteit (zeer laag). Over het algemeen geldt dat het kwaliteitsniveau acceptabel is, als er per vierkante meter minder dan 15% gebruikersschade is. Is deze schade echter meer dan 25%, dan wordt het aanvaardbare niveau overschreden. Het werken op basis van beeldkwaliteit is volgens Marian een voordeel voor corporaties. “Alles wat niet voldoet aan de gestelde kwaliteitsambitie, wordt in kaart gebracht en kun je eenvoudig aan bestuurders laten zien. Hierdoor krijgen ook zij een reëel beeld van de situatie, kunnen ze logische keuzes maken en middelen effectiever besteden.”

Daarnaast biedt de werkwijze een mooie gelegenheid om met bewoners in gesprek te gaan en te bepalen wat zij belangrijk vinden. Zo weet Marian dat een corporatie in Rotterdam ervoor heeft gekozen om in het kader van de (brand)veiligheid alles van de galerij te verwijderen. Er mochten dus geen persoonlijke dingen meer staan. In overleg met de bewoners zijn er toen oude foto’s van Rotterdam opgehangen. “Om het toch een gevoel van ‘thuis’ te geven. En dat heeft erg goed uitgepakt!”

Beeldkwaliteit als katalysator
Inmiddels zijn vijftien wooncorporaties actief bezig met metingen op basis van beeldkwaliteit. Daaronder grote corporaties als Woonbron, Ymere en Stadgenoot, maar ook kleinere corporaties als 3B Wonen en De Leeuw Van Putten. “Ze zijn op zoek naar een objectief instrument om te kunnen communiceren over de huidige en de gewenste kwaliteit. Om zo de klanttevredenheid naar een hoger niveau te tillen, of middelen effectiever in te zetten.”
Volgens Marian beantwoordt het werken volgens beeldsystematiek aan deze behoeften. “Door een vervuiling of beschadiging een kwalificatie te geven, weet je waar je het over hebt. Ik zie beeldkwaliteit dan ook als katalysator om samen over hetzelfde te praten en te kijken hoe het komt dat we aantreffen wat we aantreffen. Bovendien kun je door middel van de kwaliteitsinspecties de focus op de juiste dingen leggen. Dat dit vanaf mei niet alleen voor gemeenschappelijke ruimten maar ook voor individuele woningen kan, zie ik als een grote meerwaarde!”