Uitnodiging inspiratiebijeenkomst 18 mei 2021

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 mei a.s., van 16.00 uur tot 18.15 uur via Teams.

 De complexiteit van het beheer, de kwaliteit en het gebruik van de leefomgeving neemt in snel tempo toe. De huidige crisis heeft een aantal ontwikkelingen versneld; er is een herwaardering voor de directe leefomgeving ontstaan en het welzijn van mensen is een constant onderwerp van gesprek.

Management en beleid heeft al te maken met een groot aantal (nieuwe) thema’s: duurzaamheid, zelfredzaamheid, energietransitie, biodiversiteit, vergrijzing, burgerparticipatie, invloed van de politiek en veranderende organisatieprincipes, et cetera. De context van het beheer van de leefomgeving verandert hierdoor sterk. 

Met een aantal goede relaties van Cyber gaan we in op deze veranderingen en stellen we het “contant maken” van waarden, effecten en maatregelen binnen de leefomgeving centraal.

Dit doen we in de vorm van een goed online gesprek. In deze bijeenkomst willen we inspiratie op doen in het omgaan met de grote uitdagingen in ons vakgebied. Ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel verbonden, elkaar versterken!

Tijdens de bijeenkomst staan drie vragen centraal:

✔    Wat zijn voor jou dé waarden van de fysieke leefomgeving voor de (nabije) toekomst, wat doet er toe? Geef daarbij minimaal 1 concreet voorbeeld die je ook kunt laten zien!

✔    Waar liggen de kansen voor het ‘verwaarden’ ofwel contant maken van de waarde(n) in het fysieke domein en de verbinding met het sociaal en economisch domein?

✔    Wat hebben we nodig voor waardesturing en wat betekent dat voor de toekomst van beheer?

De bijeenkomst wordt ingeleid door Cyber over de ontwikkeling naar waardegestuurd beheer. Hierna zal Fred Lansbergen ons meenemen in de waarden van groen in de gemeente Hattem. Vervolgens vragen wij jou om kort in te gaan op de vragen en ons te inspireren met eigen ervaringen en beelden voor de toekomst, maar ook in te gaan op de bijdragen van Cyber en de gemeente Hattem.

Wij willen met deze bijeenkomst bereiken dat we met elkaar inspiratie opdoen in het omgaan met de grote opgaven en de waarde(n) in ons vakgebied of ze nu op fysiek, economisch of sociaal gebied liggen.

Wij zien je graag op 18 mei a.s. bij de inspiratiebijeenkomst van Cyber. Wil je deelnemen? Mail naar marcel.aarnink@cyber-adviseurs.nl.

Een inspiratiebijeenkomst zonder diner is jammer, maar wij hopen jullie met een borrelbox toch een beetje gezelligheid mee te geven en een blijk van waardering voor jullie deelname. Wij zullen erop klinken via het scherm.

Namens de directie van Cyber advies, Marcel Aarnink en Frans Bouwman