Verhelderende raadssessie gemeente Westland

Welke financiële gevolgen heeft de keuze voor bepaalde kwaliteitsniveaus binnen de leefomgeving? Deze vraag stond centraal tijdens de raadssessie, die Cyber op 21 februari organiseerde voor de gemeente Westland. De sessie leidde soms tot verbazing, maar vooral tot heldere inzichten. Daarmee was de raadssessie erg succesvol. 

De gemeente Westland heeft haar huidige beheerbeleid herijkt in een nieuw gebiedsgericht plan. De nieuwe werkwijze moet – door middel van programmatisch beheer en onderhoud op basis van kernwaarden en kwaliteitsniveaus – leiden tot een integrale aanpak.

Dit moet zodanig gebeuren dat het voor iedereen duidelijk is wat de kwalitatieve en financiële effecten zijn van de verschillende keuzes, wat betreft het beheer en onderhoud van fysieke voorzieningen. De kwaliteitsniveaus verschillen per functiegebied en/of voorziening.

Onverwachte inzichten
De raadssessie is georganiseerd om inzicht te krijgen in de relatie tussen de kwaliteitsniveaus, functiegebieden en financiën. De fracties draaien zelf aan de knoppen en bepalen waar ze de leefomgeving ‘opplussen’ en waar het iets minder kan.

De eerste fractie wil alle woonwijken op kwaliteitsniveau A onderhouden. Maar dit blijkt flinke financiële gevolgen te hebben. Dit komt onder andere doordat het functionele gebied woonwijken vaak een relatief groot areaal beslaat. En zo heeft iedere fractie haar eigen wensen en leiden de uitkomsten soms tot verbaasde gezichten, maar ook tot onverwachte inzichten. Een helder inzicht dat men nog niet eerder had ervaren.

Impact Online
Het draaien aan de knoppen in een raadssessie valt onder de core business van Cyber. Wij bepalen samen met de opdrachtgever de beschikbare budgetten en vergelijken deze met de benodigde budgetten. Dit geldt zowel voor uitvoerende werkzaamheden zoals zwerfafval opruimen, als voor de bijbehorende werkzaamheden, zoals projectvoorbereiding, communicatie, toezicht houden et cetera.

Wij doen dit met behulp van ons kostencalculatiemodel Impact Online. Dit model heeft een aantal functionaliteiten die de raad, maar ook de organisatie, in staat stellen om per kwaliteitskeuze de financiële consequenties voor het beheer van de leefomgeving in beeld te brengen.

Per fractie zijn uiteindelijk verschillende scenario’s (kwaliteitskeuzes) opgesteld. Hieruit blijkt dat je niet zomaar keuzes kunt maken zonder financiële gevolgen. Als je een gebied wilt ‘opplussen’ zonder dat je daar extra budget voor hebt, moet dit worden gecompenseerd door een ander gebied of een andere beheergroep omlaag bij te stellen.

Iets voor u?
De raadsleden van de gemeente Westland hebben met plezier en verbazing, maar vooral met waardering deelgenomen aan onze raadssessie. Is uw gemeente de volgende?

Neem gerust contact met ons op! info@cyber-adviseurs.nl