Waarde van recreatiegebieden in kaart brengen loont

Recreatiegebieden worden steeds belangrijker in een continu verder verdichtend Nederland. Ze bieden mensen een plek waar ze door in- of ontspanning kunnen genieten van de natuur. Het is daarom belangrijk dat de waarde van deze recreatiegebieden – denk aan duurzaamheid, leefbaarheid en klimaat – onder de aandacht wordt gebracht. Met haar vakinhoudelijke, organisatorische en financiële kennis, kan Cyber daarin een belangrijke rol spelen.

Nederland kent tientallen recreatieschappen. Sinds een jaar of vijf werkt Cyber voor Recreatie Noord-Holland en Recreatie Midden-Nederland, overkoepelende organisaties die uit verschillende recreatieschappen bestaan. Vaak beheren deze recreatieschappen grote recreatiegebieden met meerdere eigenaren, belanghebbenden en gebruikers. “Daarmee zijn het locaties die van niemand zijn en tegelijkertijd een beetje van ons allemaal”, licht Sjaak van der Vlies, mede-eigenaar van Cyber, toe.
Voor Recreatie Noord-Holland – dat bestaat uit de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland, Geestmerambacht & Park van Luna, Spaarnwoude en Alkmaarder- en Uitgeestermeer – heeft Cyber onlangs een aantal interessante projecten uitgevoerd. “Wat we zoal doen voor recreatieschappen? We brengen in kaart wat een recreatiegebied aan beheer en onderhoud kost, maar we inventariseren ook achterstanden en de financiële consequenties hiervan, we adviseren over contracten en stellen (tactische) beheerplannen en meerjarenplannen op.”

Spaarnwoude
Een mooi voorbeeldproject is het project in Recreatiegebied Spaarnwoude. Van der Vlies licht toe dat het gebied veel weg heeft van een groot landschapspark waar iedereen gebruik van maakt. Maar het ligt ingeklemd tussen Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam, en de komende jaren worden er in de buurt nog duizenden huizen bijgebouwd. “Daarmee neemt de druk op het recreatiegebied verder toe. Terwijl het gebied wel onderhouden, maar niet goed beheerd werd.”
En dat is een wezenlijk verschil, volgens Van der Vlies. “Je kunt elk jaar maaien, de randen beheren en zorgen dat het strandje er netjes bij ligt. Maar bij beheer gaat het om het duurzaam in stand houden en ontwikkelen van een gebied, waarbij structureel en planmatig grootschalige maatregelen worden genomen. Zoals het asfalteren van wegen, het vervangen van beschoeiing en snoei en dunning in beplantingen. In Spaarnwoude was het beheer niet gericht op een duurzame instandhouding en ontwikkeling, maar vooral op onderhoud.”
Cyber heeft de consequenties van dit beleid in beeld gebracht en cijfermatig onderbouwd. “Mede op basis van ons advies is er een financiële impuls gekomen om het gebied te upgraden en achterstanden in te lopen.”

Meerwaarde
En dat is een goede ontwikkeling, zo vindt Van der Vlies, omdat recreatiegebieden een steeds belangrijkere rol krijgen in het bieden van ruimte en ontspanning. “Daarom is het ook van belang dat de waarde van dit soort gebieden – op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en klimaat – onder de aandacht wordt gebracht.”
Cyber kan daar volgens hem een belangrijke rol in spelen. “Omdat recreatieschappen met veel verschillende disciplines en taken te maken hebben, zijn de vraagstukken vaak complex. Van toilethokjes tot bosonderhoud en van parkeren tot voorzieningen voor evenementen. Onze meerwaarde ligt in onze vakinhoudelijke, organisatorische en financiële kennis, in combinatie met integraal beheer. Daardoor kunnen we de waarde van een gebied goed in kaart brengen en daarmee een gedegen onderbouwd totaaladvies geven!”