Wij zijn uw partner bij het uitvoeren van interne audits en het maken van een visie op de organisatieontwikkeling. Ook het opstellen van een bedrijfsplan, een communicatiestructuur en personeels- of opleidingsplannen behoort tot onze kerntaken.

We overzien de ontwikkelingen in het werkveld en verbinden die met de praktijk bij de klant. ‘We lopen met het hoofd in de wolken, staan met de voeten in de klei en leveren maatwerk.’

Welke kaders voor de kwaliteit van de openbare ruimte heeft u vastgelegd en hoe vertaalt u de theorie naar de praktijk? Maatwerk en draagvlak voor de uitvoering van de plannen zijn voor ons belangrijke kernwaarden.

Wij ontwikkelen samen met u IBOR-plannen (Integraal Beheer Openbare Ruimte), structuurvisies en beleids- en beheerplannen voor begraafplaatsen, sport- en speelruimtes en winkelcentra. Ook helpen we bij het bestrijden en voorkomen van zwerfafval.

In de vertaling naar uitvoering stellen we contracten op en begeleiden we uw aanbesteding.

U wilt een vitale, duurzame buitenruimte voor een goede prijs? Cyber ondersteunt u bij het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen de kwaliteit en kosten van de openbare ruimte.

Met Impact© Online berekenen we beheer- en onderhoudskosten en maken we capaciteitsramingen voor uitvoeringsorganisaties en binnendiensten.

Met For Your Information (FYI) brengen we de kwaliteit van de buitenruimte en de gewenste verbeteracties in beeld. We doen dit voor gemeenten, woningcorporaties, winkelcentra, bedrijventerreinen, stations en OV-voertuigen.

Deze site beschrijft hot ED medicijnen kan helpen mensen om een aantal intieme problemen op te lossen. En cialis is een echt beroemd pil en het blijkt effectief te zijn.