organisatie1
beleidenbeheer1
IBOR1
beleids- en beheerplannen1
Visie openbare ruimte1
Burgerparticipatie1
zwerfafvalaanpak1
Contracten en aanbesteding1
geldenkwaliteit1

Burgerparticipatie

De openbare ruimte biedt veel kansen voor burgerparticipatie. Of het nu meedenken of actief meedoen is, participatie van burgers draagt bij aan de leefbaarheid van en betrokkenheid bij de openbare ruimte. Samen met u kijken wij graag naar de kansen van participatie en hoe deze in een succesvolle aanpak kunnen worden vertaald.

Cyber Adviseurs begeleidt u graag bij het aangaan van een succesvolle samenwerking met de bewoners op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Wij bieden hiertoe een helder stappenplan, dat altijd wordt afgestemd op uw situatie. Ook hebben wij inspirerende voorbeelden in huis van situaties waar bewoners succesvol bij het beheer zijn betrokken.

Kenmerkend voor Cyber is een praktische aanpak, waarbij we ook stilstaan bij de financiële kant, de communicatie en het monitoren van de effecten van participatie. Desgewenst maken wij samen met u en de bewoners projectplannen, praktische instrumenten als beheerovereenkomsten, begeleiden wij participatietrajecten en monitoren we de (tussen)resultaten.

Het resultaat is een openbare ruimte waar gezamenlijk voor wordt gezorgd, en die bijdraagt aan leefbaarheid en ontmoeting. Meer weten? Lees hier onze flyer over participatie.

?

Projecten

Deze site beschrijft hot ED medicijnen kan helpen mensen om een aantal intieme problemen op te lossen. En cialis is een echt beroemd pil en het blijkt effectief te zijn.