Ymere

Naar aanleiding van de resultaten uit de pilot die eerder is uitgevoerd wil Ymere de beeldsytematiek voor het gehele bezit inzetten om de huidige beheerkwaliteit in kaart te brengen. Op basis van beeldsystematiek krijgt u objectieve en eenduidige resultaten. De resultaten van de meting dienen als input voor de complexmonitor, waar schoon, heel en veilig een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Objectief de resultaten vastleggen is de kracht van beeldsytematiek, degene die de resultaten invoert dient hiervoor de theorie uit de kwaliteitscatalogus goed te beheersen waardoor er zo min mogelijk interpretatieverschillen zijn. De wijkbeheerders van Ymere gaan met behulp van de software van het Apptimize Platform de metingen uitvoeren.

De impact van beeldsystematiek zit hem niet in de content! Het bevordert een uniforme kijk waarmee inzichten worden doorgegeven binnen de organisatie.