Beeldsystematiek inzetten

Ymere wil de beeldsytematiek voor het gehele bezit inzetten om de huidige beheerkwaliteit in kaart te brengen. Op basis van beeldsystematiek krijgt u objectieve en eenduidige resultaten. De resultaten van de meting dienen als input voor de complexmonitor, waar schoon, heel en veilig een belangrijk onderdeel van uitmaken.Ymere heeft behoefte aan een goede training voor de wijkbeheerders en consulenten om op de juiste manier te werken met beeldsystematiek.

Objectief de resultaten vastleggen is de kracht van beeldsytematiek, degene die de resultaten invoert dient hiervoor de theorie uit de kwaliteitscatalogus goed te beheersen waardoor er zo min mogelijk interpretatieverschillen zijn. De wijkbeheerders van Ymere gaan met behulp van de software van het Apptimize Platform de metingen uitvoeren. De consulenten moeten ook meegenomen worden in de manier van meten en de theorie, daarnaast moeten zij in staat zijn om de resultaten te interpreteren en analyseren.